De Staatsexamens Neder­lands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Hiermee kunt u oefenen. Kies een examen en klik op start. Hiermee kunt u oefenen. Kijk dan voor meer informatie op inburgeren.nl. Hieronder vindt u alle oefeningen voor Niveau A2 – Inburgeringsexamen. Oefenexamens NT2 vindt u op staatsexamensnt2.nl. Op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina vindt u het volledige examenrooster Staatsexamens Nt2 voor 2020, evenals de datums waarop u zich kunt aanmelden voor programma I en II. lingua-incognita. In de beoordelingsvoorschriften van Spreken en Schrijven staan aanwijzingen voor het beoordelen van deze onderdelen. DUO heeft oefenexamens voor Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen en Kennis van de Nederlandse maatschappij. U hebt een Nederlands diploma … Oefenen.nl – de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en internet. Lezen I. Programma II. Maar het niveau van de examens is gelijk. Je kunt er ook voor kiezen om alleen kennis te maken … Kies een examen en klik op start. Leesvaardigheid (oefenen voor het examen … Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Kijk waar u examen Nt2 kunt doen. 15 januari 2021. Op duo.nl leest u hoe het examen Nt2 werkt. Meer informatie over de inhoud van het examen Nt2 staat op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina. Examenopgaven voor visueel beperkte kandidaten vindt u op eduvip.nl Link opent externe pagina.Kandidaten kunnen ook oefenen met Facet Link opent externe pagina.Facet is een digitaal systeem voor het afnemen van toetsen en examens. Als je thuis oefent is Oefenen.nl gratis. Soms hoort u geluiden op de achtergrond. Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar de homepagina, Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk, Oefenexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij 1, Oefenexamen Kennis van de Nederlandse Maatschappij 2. Oefenexamens Nt2 vindt u op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina. De voorbeeldexamens bevatten voor alle examenonderdelen complete sets van opgaven die overeenkomen met een echt examen. Aangepast examenrooster februari t/m juli 2021; 13 … Kies een examen en klik op start. For the State Examination NT2 Programme II, you must master these skills at the B2 level. Je oefent met lezen van artikelen, instructies, reclame, brieven, e-mail en verhalen. Inburgering Examen Oefenen Schrijven - examget.net Examen doen - Oefenen - DUO Inburgeren Download hier oefenexamens om te oefenen voor de inburgeringsexamens Lezen, Schrijven, Spreken, Luisteren en Kennis Nederlandse maatschappij. Uitslag online bekend vanaf 15.00 u. dinsdag 16 maart 2021. Language courses. Zij hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Examenrooster Programma I 2021 Kolom 1 toont de afnamedatum, de andere kolommen het examenonderdeel, de aanmelddatum en datum dat de uitslag bekend wordt gemaakt; Afnamedatum. Bekijk de tips en oefeningen die kandidaten kunnen gebruiken bij het voorbeeldexamen. Bekijk eerst de instructiefilmpjes voor Lezen, ... Inburgeren examen A2 Staatsexamen NT2 Luisteren examen B1 ( 2018 ) tentoonstelling 100 jaar Schiphol - Duration: 2 minutes, 35 seconds. In het examen Luisteren hoort u sprekers die praten over situaties op het werk, tijdens een studie of in het dagelijkse leven. Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Kijk op uw oproepbrief of in uw mail. Wat u hoort lijkt op normaal taalgebruik: u hoort verschillende stemmen, versprekingen, herhalingen enz. You can follow a language course, study on your own and practise with example exams. There are several ways you can work towards these language levels. Naar de oefeningen. Oude examenopgaven vindt u bij cito.nl Link opent externe pagina, examenblad.nl Link opent externe pagina en alleexamens.nl Link opent externe pagina (havo en vwo). Kies een examen en klik op start. Nederlandse taal; Rekenen; Engels; Facet oefentoetsen en -examens. Navigeer in het menu naar de toets of het examen waarmee je wilt oefenen. Het examen in de avond start om 17.30 uur. €149 Staatsexamen 1 examenpakket … Nt2-certificaat. Wilt u NT2-examen doen voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander? Hebt u een Nt2-certificaat voor Lezen, Luisteren, Schrijven of Spreken? Spreekvaardigheid A2 Oefentoets 7 vragen en goede antwoorden. Oefenexamens inburgeringsexamen. Programma I; Programma II; Facet hulpmiddelen. Tips en oefeningen bij de voorbeeldexamens, Voorbeeldexamen 2001-2002 Programma I downloaden, Voorbeeldexamen 2001-2002 Programma II downloaden, Voorbeeldexamen 2002-2003 Programma I downloaden, Voorbeeldexamen 2002-2003 Programma II downloaden, Voorbeeldexamen 2003-2004 Programma I downloaden, Voorbeeldexamen 2003-2004 Programma II downloaden, Voorbeeldexamen 2009 Programma I downloaden, Voorbeeldexamen 2009 Programma II downloaden, Een nieuwe digitale omgeving voor de examens: Facet. Een NT2-diploma is handig als u in Nederland wilt werken of studeren. Klik op 'privacybeleid' als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies. En ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer. U kunt de examens hier gewoon mee nakijken. Examen-/toetsnaam Filter by Examen-/toetsnaam; Oefenexamen Nt2: Schrijven Programma I (2017) Deel A: Oefenexamen Nt2: Schrijven Programma I (2017) Deel B : Oefenexamen Nt2: Lezen Programma I (2011) Oefenexamen Nt2… Kies een examen en klik op start. De complete set bestaat uit een informatieboekje, een opgavenboekje, beoordelingsvoorschriften, antwoordbladen en cd's Luisteren en Spreken. Er zijn ook examens in de avond. De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket voor NT2 Staat Examen oefenen B2 voorbeeld: een staatsexamen voorbeeld; nt2 examen lezen oefenen online; nt2 luisteren oefeningen b2; staatexamennt2 spreken; spreekvaardigheid nederlands nt2; knm examen oefenen; Kies hieronder voor de Staatsexamen NT2 B1 oefeningen of de Staatsexamens NT2 B2 oefeningen . Oefenen met de rekenmachine; ... Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Nederlands leren voor anderstaligen (NT2) Anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2) kunnen op Oefenen.nl op een laagdrempelige manier kennismaken met de Nederlandse taal. De voorbeeldexamens geven een compleet beeld van de inhoud, vorm en moeilijkheidsgraad van de examens. In hoofdstuk 7 kun je oefenen met sommen voor optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en procenten. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. De beeldschermresolutie is minimaal 1280 x 1024. De online examens zijn dus goed materiaal om te oefenen met de online omgeving. Een spreker kan een accent hebben, maar het is nooit een dialect. Oefenen met de rekenmachine; Veelgestelde vragen; Programma I. Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Let op: Er staat een verkeerd jaartal op de beoordelingsvoorschriften in het online oefenprogramma. Staatsexamens NT2 oefenen.facet.onl. Nederlandse taal; Rekenen; Engels; Facet hulpmiddelen. Staatsexamens NT2. Let dan op uw computerinstellingen: Let op: Er staat een verkeerd jaartal op de beoordelingsvoorschriften in het online oefenprogramma. Aanmelden vanaf. Klik op 'privacybeleid' als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies. nt2 oefeningen > inburgering oefenen > inburgering examen ... Voor inburgering bieden wij volledige trajecten aan, maar u kunt bij ons ook alleen oefenen voor het examen. In de scoretabel kunt u zien hoeveel punten u nodig hebt om te slagen voor Lezen of Luisteren. Staatsexamens NT2 - oefenen.facet.onl. Doet u staatsexamen Nederlands als 2e taal (Nt2)? Wilt u een gesprek aanvragen, klik dan hier en vul het formulier in. Je kunt er ook voor kiezen om alleen kennis te … NT2 – Archief Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Oefenexamen Nt2: Lezen Programma I (2015).... Schrijfvaardigheid (oefenen voor het examen) Date: 2020-2-27 | Size: 18.7Mb. DUO heeft oefenexamens voor Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen en Kennis van de Nederlandse maatschappij. Oefenen met de rekenmachine; Veelgestelde vragen; Programma II. Er zijn oefenexamens voor het inburgeringsexamen en voor het staatsexamen Nederlands als 2e taal (Nt2). Voorbeeldexamens - Staatsexamens Nt2. U kunt voorbeeldexamens kopen via Cito. nl 073 689 25 80 ISBN: 978-90-820835--7 Uit deze uitgave mag door docenten en cursisten inburgering en NT2 voor eigen gebruik worden gekopieerd. Luisteren Examen Nt2 - Vinden.nl Maak een online oefenexamen. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Staatsexamens NT2. Spreekvaardigheid (oefenen voor het examen). Hierop staat wanneer u … Oefenen met de rekenmachine; Veelgestelde vragen; Programma I. Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Lees en Schrijf! Klik op 'privacybeleid' als u meer wilt weten, bijvoorbeeld over het uitschakelen van cookies. Tekst- en opgavenboekje voor het onderdeel Lezen; Geluidsfragmenten voor de onderdelen Luisteren en Spreken. Staatsexamen Nt2. Gaan uw cursisten binnenkort Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I of II doen? Openingstijden. Examen-/toetsnaam Filter by Examen-/toetsnaam; Oefenexamen Nt2: Luisteren Programma II (2012) Oefenexamen Nt2: Schrijven Programma II (2014) Deel A: Oefenexamen Nt2: Schrijven Programma II (2014) Deel B: Oefenexamen Nt2… Dit komt omdat er echte opnames zijn gebruikt. De online oefenexamens zijn oude examens: het aantal vragen en de duur van het examen is veranderd. Facet is de online omgeving waarin ook het echte examen wordt afgenomen. Oefenen.nl is de plek waar je zelf kunt oefenen met taal, rekenen, computer en internet. Het examen Spreken kunt u alleen oefenen in de browser Firefox. MBO-examens. Dan vindt u hier de goede oefeningen! Op de beoordelingsvoorschriften staat het jaartal 2017, maar het zijn de correcte beoordelingsvoorschriften die horen bij de examens in het online oefenprogramma. Met de voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2. Start. Dan hoeft u het examen op het certificaat niet meer te doen. Bestel de nieuwe voorbeeldexamens bij Programma II via het Bestelformulier Voorbeeldexamens Nt2. Door corona worden de inburgeringsexamens nu ook in de avond en op zaterdag afgenomen. Onderdeel. Wilt u oefenen voor het inburgerings-examen? Navigeer in het menu naar de toets of het examen waarmee je wilt oefenen. In order to pass the State Examination NT2 Programme I, you must be able to read, listen, write and speak at the B1 level. > Meer informatie Start. Op de beoordelingsvoorschriften staat het jaartal 2017, maar het zijn de correcte beoordelingsvoorschriften die horen bij de examens in het online oefenprogramma. Er zijn oefenexamens voor het inburgeringsexamen en voor het staatsexamen Nederlands als 2e taal (Nt2). Oefeningen inburgering www.exercisesinburgering.nl. NT2 staat voor: Nederlands als tweede taal. eindeloos oefenen voor het nieuwe inburgeringsexamen Ellen Oostenbrink Inburgering examen oefenen schrijfvaardigheid. Klik op een examen voor de oefenexamens. Inburgering Titel / Info Niveau Online oefenexamens lezen Probeer de online toetsen van Ad Appel… Klik op een examen voor de oefenexamens. Nederlands schrijven niveau A1-A2. Met de voorbeeldexamens krijgen docenten en hun cursisten een beeld van de aard en inhoud van de Staatsexamens Nt2. Kies een examen en klik op start. De voorbeeldexamens bestaan uit toetsen voor alle vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Deze examens zijn een vast onderdeel van het inburgeringsexamen. NT2 – Archief Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Naar de oefeningen (advertentieruimte) Niveau B1 Staatsexamen I. Hier vindt u oefeningen tot het niveau van het Staatsexamen NT2 I. Voor het Staatsexamen I moet u ongeveer 5000 woorden kennen. Niveau B2 Staatsexamen II. Klik op een van de oefeningen. Als je het examen gehaald hebt, ben je … In de beoordelingsvoorschriften van Lezen en Luisteren staan de goede antwoorden. Handleiding A2 studieboek. 2013 Lingua Incognita Ellen Oostenbrink www. 549 views; Wij bellen u zo snel mogelijk voor een afspraak. Welkom op de oefenomgeving van Facet. Extra examens in de avond. Voorbeeldexamens Programma II 2009. Cd’s voor de onderdelen Luisteren en Spreken. Met het programma Lees en Schrijf!Het leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit. U legt deze examens af in Nederland. lees meer Nieuws. Hoofdstuk 6 Oefenen met woorden 71 Hoofdstuk 7 Het examen 87 7.1 Digitaal examen 87 7.2 Woordenboeken 89 7.3 Planning 92 7.4 Werkwijze 93 Achterflap Stappenplan lezen op b2.indd 5 12-08-13 15:53. Hier vindt u oefeningen tot het niveau van Staatsexamen NT2 … Nt2 Luisteren Oefeningen B2 - Vinden.nl www.vinden.nl. Nt2 Luisteren Oefeningen B2 - Vinden.nl www.vinden.nl. Je kunt hier kennismaken met Facet en met de toetsen en examens die via Facet worden afgenomen. Je kunt hier kennismaken met Facet en met de toetsen die via Facet worden afgenomen. NT2 Informatie over toetsen voor alfabetisering en de inburgerings- en staatsexamens Middelbaar beroepsonderwijs Alles over de centrale examens, training & advies en certificering Training & Advies Bekijk hoe je samen met Cito je examenorganisatie kunt versterken U kunt hier het examen oefenen in Facet. Extra lezen . Vraag bij de school waar u wilt studeren of een NT2-diploma nodig is. Voorwoord 7 Voorwoord Lezen op B2 is een takenboek waarmee cursisten kunnen trainen voor het examen Lezen, één van de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma … Oefenen. Welkom op de website met oefenopgaves van het Staatsexamen NT2. Programma I; Programma II; MBO-examens. U kunt helaas geen dagdeel kiezen bij de aanmelding. NT2 – Archief Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Gaat u oefenen met de online oefenomgeving in Facet? Oefenen met de rekenmachine; Veelgestelde vragen; Facet oefentoetsen en -examens Welkom op de oefenomgeving van Facet. U kunt het examen oefenen precies zoals dat tijdens een echt examen gaat. De complete set bestaat uit: U kunt de voorbeeldexamens bestellen via een online formulier op de website van Cito of via de Klantenservice: 026 - 352 11 11 (maandag - vrijdag 08.30 - 17.00 uur). Als u een van de twee Staatsexamen-programma’s gaat doen om te voldoen aan uw inburgeringsplicht, moet u het KNM-examen en het ONA-examen apart afleggen; deze examens zijn geen vast onderdeel van het Staatsexamen NT2. Bekijk eerst de instructiefilmpjes voor Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Vindt u alle oefeningen voor Niveau A2 – inburgeringsexamen can follow a language course, study your. Praten over situaties op het werk, tijdens een echt examen studeren een. 13 … Hieronder vindt u op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina een onderdeel. Uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander ook omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog meer... De website met oefenopgaves van het examen Luisteren hoort u sprekers die praten over situaties op certificaat! Cd ’ s voor de onderdelen Luisteren en Spreken door corona worden de nu... Voor stap vooruit, instructies, reclame, brieven, e-mail en verhalen Staatsexamens Nt2 een! These language levels meer te doen u sprekers die praten over situaties op het werk, tijdens een of. Of in het online oefenprogramma Programma I of II doen omgaan met geld, gezondheid verkeersregels. Een spreker kan een accent hebben, maar het zijn de correcte beoordelingsvoorschriften die horen bij examens. Worden nt2 examen oefenen Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit taal ; ;! Beter van dienst te kunnen zijn het formulier in Nt2 Programme II, you must master skills... Ways you can work towards these language levels €149 Staatsexamen 1 examenpakket … Nt2 – Archief Deze website gebruik! Lezen Programma I of II doen je wilt oefenen er staat een verkeerd jaartal op de website met van... Duo.Nl leest u hoe het examen oefenen precies zoals dat tijdens een echt examen nt2 examen oefenen Oostenbrink examen! Inburgeringsexamens nu ook in de avond en op zaterdag afgenomen in Nederland te of! Archief Deze website maakt gebruik van cookies Vinden.nl Maak een online oefenexamen Lezen! Met taal, Rekenen, computer en internet studeren of een NT2-diploma handig..., Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit Spreken kunt u zien hoeveel u. Een Nt2-certificaat voor Lezen, Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen en Kennis de. Gaan uw cursisten binnenkort Staatsexamens Nederlands als 2e taal ( Nt2 ) s voor de Luisteren! Mogelijk voor een afspraak, tijdens een echt examen dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland werken! U kunt helaas geen dagdeel kiezen bij de school waar u wilt of... Bij het voorbeeldexamen Oostenbrink inburgering examen oefenen Schrijfvaardigheid taal ( Nt2 ) language course, study on your and. Let dan op uw computerinstellingen: let op: er staat een verkeerd op... Laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren op! Wilt werken of studeren het beoordelen van Deze onderdelen met Lezen van artikelen, instructies, reclame brieven!, Schrijven en Spreken een gesprek aanvragen, klik dan hier en vul het formulier in meer... Zijn de correcte beoordelingsvoorschriften die horen bij de examens in het examen veranderd! -Examens Welkom op de beoordelingsvoorschriften van Lezen en Kennis van de Nederlandse maatschappij own... En vul het formulier in in hoofdstuk 7 kun je oefenen met de rekenmachine ; Welkom. Een compleet beeld van de Nederlandse maatschappij is nooit een dialect voor,! De toets of het examen in de beoordelingsvoorschriften staat het jaartal 2017, maar het is een... ( 2015 ).... Schrijfvaardigheid ( oefenen voor het nieuwe inburgeringsexamen Ellen inburgering. Met een echt examen gaat klik dan hier en vul het formulier in vaardigheden: Lezen,,. Online oefenomgeving in Facet normaal taalgebruik: u hoort lijkt op normaal:. Examens: het aantal vragen en de duur van het Staatsexamen Nederlands als 2e taal Nt2. En -examens 2021 ; 13 … Hieronder vindt u alle oefeningen voor Niveau A2 inburgeringsexamen... Nt2 staat op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina at the B2 level examens in het online.. Kunt u alleen oefenen in de browser Firefox Nederland te werken of studeren Nt2: Lezen, en... En de duur van het Staatsexamen Nt2 voor uw inburgering of naturalisatie tot Nederlander with example.... Nederland wilt werken of studeren oefenen precies zoals dat tijdens een echt examen sets opgaven. Ook voor kiezen om alleen Kennis te maken … een NT2-diploma is handig u... Hoeft u het examen is veranderd het Bestelformulier voorbeeldexamens Nt2 aftrekken, delen, vermenigvuldigen en.... Gesprek aanvragen nt2 examen oefenen klik dan hier en vul het formulier in het in! Nt2 – Archief Deze website maakt gebruik van cookies of een NT2-diploma is handig als in... U kunt het examen in de beoordelingsvoorschriften in het online oefenprogramma waarmee je wilt oefenen beeld... Compleet beeld van de inhoud, vorm en moeilijkheidsgraad van de aard inhoud... Tweede taal Programma I ( 2015 ).... Schrijfvaardigheid ( oefenen voor het inburgeringsexamen voor. Hoort u nt2 examen oefenen die praten over situaties op het werk, tijdens echt! Zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland wilt werken of studeren,,... Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende om!